Kunstzinnig Dynamisch Coach
 Systemisch Coach
 Levensloop Coach
Mieke Mudde

Gratis workshop Wereld-droom-beeld.

Vanuit het project ‘Dromen doen we allemaal’ nodigen we u van harte uit op dinsdag 2 oktober van 19.15 tot 21.30 uur in een workshop uw droombeeld over een leefbare, vreedzame wereld met anderen te delen en dat op papier vorm te geven.

We hebben allemaal wel eens dromen waarin verlangens een rol spelen. Zo kent iedereen het dromen over een ‘betere’ wereld, waar vrede en vrijheid is en harmonie. Daar gaan we in deze workshop mee aan de slag. Naar keuze maken we een collage of een boekje met onze werelddroom. De collage geeft dan een verbeelding met hooguit een paar woorden, een boekje biedt meer mogelijkheden, hierin kan het ook een geïllustreerd verhaal worden. Natuurlijk krijgt u daar begeleiding bij, dus er is geen ervaring nodig om eraan te beginnen.

Als we na afloop alle collages bij elkaar hangen ontstaat er één grote werelddroom. Zetten we alle boekjes naast elkaar dan ontstaat er een bibliotheek aan werelddromen! Maar ook als iedereen het eigen kunstwerk mee naar huis neemt en daar een plekje geeft waar het opvalt en zo een dialoog op gang brengt zal hiermee de eerste stap gezet kunnen worden naar het verwezenlijken van onze droom.

Dat is dan ook het beoogde doel van het CMC, de Contactgroep Moslims Christenen, waarin christenen, moslims en andersdenkenden samenwerken om van de regio Ridderkerk een vredelievende regio te maken. Daarom wordt deze workshop gratis door het CMC aangeboden. De workshop vindt plaats bij Het Gilde, kamer 301 – 3de etage, rechtervleugel van het Gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk. De begeleiding is in handen van Mieke Mudde, kunstzinnig dynamisch coach te Ridderkerk, aanmelden kunt u bij haar: info@miekemudde.nl of 06 24706162 of via www.dromendoenweallemaal.nl

 

Actueel:

Laatste Nieuws: i.v.m. het Corona virus is de Oudheidkamer gesloten en de expositie verder afgelast. 

De geplande workshop zal op een later moment aangeboden worden, als alles weer veilig en rustig is.

Expositie: ‘Iconen’ door de hand van Mieke Mudde, Nelly Toet e.a.

Van 26 februari t/m 28 maart is deze expositie te bezichtigen in de Oudheidkamer Ridderkerk, Kerksingel 26. De Oudheidkamer is geopend woensdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. De officiële opening is op zaterdag 29 februari, inloop vanaf 13.30 uur en start 14.00 uur. Medewerking wordt verleend door Marsja Mudde, zang.

 

Presentaties en workshop tijdens de expositie in de Oudheidkamer:

 

Presentatie ‘Het beschilderen van een z.g. icoon-ei’  op zaterdag 7 maart tijdens openingstijden.

 

Presentatie ‘Goud opbrengen’ op zaterdag 14 maart tussen 14.00 en 15.30 uur.

 

Workshop ‘Icoon-ei beschilderen’  op zaterdag 21 maart van 14 tot 17.00 uur. Er is keuze uit een eenvoudig rood ei met goud of wit decoratie of een ei met icoon-afbeelding.

 

Doorlopende cursus Icoon-schilderen.Het icoon schilderen is het doorgeven van een oude Byzantijnse traditie. Deze cursus vindt plaats 1x per 2 weken op de zaterdagochtend. Dit kwartaal zijn de data: 18 januari, 1 februari en misschien 15 februari van 10.00 tot 12.30 uur.

Lees verder